Om needbox

Om Needbox

Needbox ble startet i 2013 av tre ildsjeler med et stort ønske om å effektivisere og modernisere innsamling til ideelle formål. Målet er å tilføre nye løsninger tilpasset trender og behov, slik at det å gi skal være en naturlig og selvsagt ting å gjøre. 

 

Online Donasjonsbutikk

Alle veldedige organisasjoner får en egen online donasjonsbutikk, hvor deres medlemmer (og selvsagt alle andre) kan selge/plassere ting de ikke lenger trenger. Giver kan velge å gi fra 5 % til 100 % av salget direkte til det ideelle formålet.

Vi nordmenn gir i snitt litt over kr 200 per år, hvilket er et tall vi skal gi et kraftig spark i baken! Vi har alle ting vi ikke lenger trenger, som nå enkelt kan gjøre stor nytte for andre - fremfor å samle støv! Å gi gjennom Needbox berører ikke engang lommeboken :) 

 

Needbox Sikker Betaling

Når kjøper utfører en bestilling, reserveres beløpet i betalingskortet frem til handelen er gjennomført og godkjent av kjøper. Når kjøpet er avsluttet/godkjent, effektueres betalingen.

Needbox Sikker Betaling benyttes automatisk i alle kjøp mellom privatpersoner. Alle kjøp utføres med debet- eller kredittkort (VISA/Mastercard). For ytterliger informasjon se Needbox brukervilkår.

 

Våre partnere

Regnskogfondet

Right To Play

Leger Uten Grenser

Amnesty International

Flyktninghjelpen

Plan Norge

Stiftelsen Organdonasjon

Kirkens Bymisjon

Caritas Norge

Karanba Norge

Human Etisk Forbund

Norsk Folkehjelp

Stiftelsen Sykehusbarn

Utviklingsfondet

Kolibri – Children At Risk Foundation

Kreftforeningen

Forut

Prosjekt Haiti

Dyrevernalliansen

 

Kontakt oss

Needbox AS

Bogstadveien 27B, 0355 Oslo - Norway

info@needbox.com

support@needbox.com

 

Brukervilkår 2014

Sist oppdatert 4.mars 2015

Ved å benytte nettsiden Needbox aksepterer du brukervilkår og personvernerklæring for bruk av alle tjenester og funksjoner på nettsidene til Needbox AS.

Termene «Needbox», «nettsiden», «vi», «vår», «oss» refererer til eier av Needbox AS. Termene «du», «deg», «medlem», «annonsør», «annonsøren», «annonsørene», «selger», «kjøper», «giver», «budgiver», «bruker» referer til bruker, medlem eller besøkende til vår nettside. "Donasjonsmottaker", "formål", "veldedighet", "samfunnsnyttig formål" referer til organisasjoner registrert som donasjonsmottaker.

 

Generellt

 • Innholdet på Needbox er kun til din informasjon og bruk. Nettsiden og innhold kan endres uten forvarsel.
 • Needbox er en uavhengig innsamlingsplattform for veldedige formål, hvor givere donerer gjennom kjøp og salg. Kjøp og salg gjelder både for gjenstander og tjenester. 
 • Needbox har intet ansvar over leveringstider, kvalitet, legitimitet, lovlighet, eller noe annet aspekt over hva brukere publiserer eller leverer seg imellom. Brukere må følge våre vilkår, retningslinjer, brukervilkår og personvern.
 • Needbox er ikke involvert i dialogen mellom brukere på nettsiden. Brukere må selv ta ansvar for å sjekke hvem de fører dialog med og handler med for å beskytte seg selv, sine verdier og eiendeler.
 • Needbox er en uavhengig plattform og tar ikke under noen omstendigheter del i selve avtalen mellom brukerne eller dialogen mellom brukerne. Needbox er ansvarlig for drift av tjenesten og innbetaling av donasjonsbeløp til de respektive donasjonsmottakerne og innbetaling til selgere.
 • Donasjonsbeløp og donasjonsmottaker vises på annonsesiden til selger (giver).
 • Valgt donasjonsbeløp og donasjonsmottaker kan redigeres, men ikke etter at et salg er utført eller at en bestilling er bekreftet.
 • Det er alltid kjøper som betaler donasjonen, men det er selger som er den rettmessige giver. Donasjonsbeløpet er en andel av salgsbeløpet til selger (eller hele salgsbeløpet ved 100 % donasjon). Det er selger som har bestemt hvor stor del av inntekten som skal doneres, og til hvilket formål, dermed er også selger den juridiske giver. 
 • Det er forbudt å gjennomføre en handel på utsiden av Needbox (off line), og unnlate donasjonsbetaling. All donasjonsbetaling skal utføres elektronisk gjennom betalingsløsningen på nettsiden til Needbox.
 • Brukere er selv ansvarlig for å oppgi inntekt og innbetale skatter og avgifter i henhold til loven i det landet bruker er bosatt eller er skattepliktig til. Se informasjon fra Skatteetaten.
 • Det er forbudt å publisere støtende materiale som inneholder eller antyder sexuelle tjenester, bilder, video, sex artikler, sexuell ordlyd eller pornografi. Det er ikke lov til å publisere krenkende, diskriminerende, politiske eller religiøse budskap. Brukere som ikke overholder dette kan bli utestengt fra Needbox.

 

Profilside

 • På Needbox får du din egen profilside, som viser dine annonser, bilde, navn, følgere, hvem du følger, og hvor mye du har donert. 
 • Alle som selger på Needbox må donere til et veldedig formål valgt av selger. Minstedonasjon er kr 25 eller 5 % av salgssum.
 • Selger må velge blant de veldedige organisasjonene som er listet.
 • Det er ikke lov å oppgi kontaktopplysninger i annonsene eller i kommentarfelt på annonesiden. Kontaktopplysninger kan deles etter at en konkret bestilling er foretatt.
 • Donasjonsbeløp og donasjonsmottaker kan ikke endres etter at et salg er gjennomført eller en bestilling er bekreftet av selger.

  

Selgers forpliktelser, retningslinjer og vilkår

 • Når selger mottar en bestilling, må bestillingen bekreftes innen 48t. Dersom bekreftelse ikke er gjort innen tidsfristen, vil bestillingen automatisk kanselleres.
 • Når selger har bekreftet en bestilling, forplikter selger seg til å levere i henhold til avtale og beskrivelse. Kjøper kan kreve kjøpet hevet, dersom leveransen fraviker beskrivelsen eller avtalen eller brukervilkårene. 
 • Selger er alltid den juridiske giver, selv om donasjonene alltid innbetales av kjøper.
 • Dersom selger skal beholde en andel av salget, vil dette beløpet utbetales selger i løpet av 1-3 dager etter at innbetaling fra kjøper er registrert.
 • Selger må oppgi fornavn, etternavn, adresse, mobilnummer og norsk kontonummer eller PayPal konto for å motta betalingen. 
 • Dersom det påløper transaksjonskostnader for utbetaling til selger, skal dette belastes selger og trekkes fra beløpet som utbetales.
 • Dersom et salg er 100 % donasjon, vil hele beløpet tilfalle donasjonsmottaker.
 • Når en handelen er avsluttet, markeres annonsen som SOLGT.
 • Annonsen kan ikke slettes eller deaktiveres så lenge selger har bekreftet en bestilling. Selger kan først slette annonsen når handelen er avsluttet.
 • Dersom det er registrert en klage innen 10 dagers perioden, fryses betalingen frem til klagesaken er løst mellom partene.
 • Alle klagesaker skal sendes til klage@needbox.com innen 10 dager etter at bestillingen er bekreftet.
 • Dersom selger ikke svarer på klagesaken innen 5 virkedager, kanselleres handelen automatisk, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.
 • Når handelen er avsluttet, får begge parter varsling om dette, inkludert kvittering for handelen.
 • Når en handel er avsluttet, og betaling utført, kan ikke betalingen refunderes.
 • Needbox er nøytral part og har ingen ansvarsrolle i en eventuell klagesak mellom kjøper og selger, og kan derfor ikke megle mellom partene. 

 

Kjøpers forpliktelser, retningslinjer og vilkår

 • Kjøper kan kommunisere med selger før en bestilling i åpent kommentarfelt på annonsesiden eller ved å sende en direktmelding. 
 • Det er ikke lov til å dele kontaktopplysninger i kommentarfeltet.
 • Det er ikke lov til å dele kontaktopplysninger i direktemeldinger før en faktisk bestilling er utført.
 • Kjøper kan dele kontaktopplysninger etter at en konkret bestilling er foretatt.
 • Ved bestilling må selger bekrefte bestillingen innen 48 timer. Dersom bekreftelsen uteblir, kanselleres automatisk bestillingen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.
 • Når bestilling er bekreftet av selger, vil kjøper motta en melding/bekreftelse i Needbox meldingssenter og på epost.
 • Kjøper og selger avtaler levering, henting eller sending gjennom Needbox meldingssenter.
 • Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at bestillingen er bekreftet av selger, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale).
 • Kjøper vil motta en påminnelse 3 dager før 10 dagers perioden utløper.
 • Dersom det er registrert en klage innen 10 dagers perioden, fryses betalingen frem til klagesaken er løst mellom partene.
 • Alle klagesaker skal sendes til klage@needbox.com innen 10 dager etter at bestillingen er bekreftet.
 • Dersom selger ikke svarer på klagesaken innen 5 virkedager, kanselleres handelen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.
 • Når handelen er avsluttet, får begge parter varsling om dette, inkludert kvittering for handelen.
 • Når en handel er avsluttet, og betaling utført, kan ikke betalingen refunderes.
 • Needbox er nøytral i enhver klagesak mellom kjøper og selger, slik at en eventuell tvist må løses partene imellom.

 

Needbox Sikker Betaling

Når kjøper utfører en bestilling, reserveres beløpet i betalingskortet frem til handelen er gjennomført og godkjent av kjøper. Når kjøpet er avsluttet/godkjent, effektueres betalingen.

Needbox Sikker Betaling benyttes automatisk i alle kjøp mellom privatpersoner. Alle kjøp utføres med debet- eller kredittkort (VISA/Mastercard). For ytterliger informasjon se Needbox brukervilkår.

 

Betalingsprosessen:

 1. Kjøper utfører en bestilling.

 2. Selger må bekrefte bestillingen innen 48 timer. Dersom bekreftelsen uteblir, kanselleres automatisk bestillingen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.

 3. Når bestilling er bekreftet av selger, vil kjøper motta en melding/bekreftelse i Needbox meldingssenter og på epost.

 4. Kjøper og selger avtaler levering, henting eller sending gjennom Needbox meldingssenter.

 5. Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at bestillingen er bekreftet av selger, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale).

 6. Kjøper vil motta en påminnelse 3 dager før 10 dagers perioden utløper.

 7. Dersom det er registrert en klage innen 10 dagers perioden, fryses betalingen frem til klagesaken er løst mellom partene.

 8. Alle klagesaker skal sendes til klage@needbox.com innen 10 dager etter at bestillingen er bekreftet.

 9. Dersom selger ikke svarer på klagesaken innen 5 virkedager, kanselleres handelen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.

 10. Når handelen er avsluttet, får begge parter varsling om dette, inkludert kvittering for handelen.

 11. Når en handel er avsluttet, og betaling utført, kan ikke betalingen refunderes.

 12. Needbox er nøytral i enhver klagesak mellom kjøper og selger, slik at en eventuell tvist må løses partene imellom.

 

Hva skjer når handelen er avsluttet?

 1. Dersom salget ikke er 100 % donasjonsrettet, vil andelen til selger utbetales innen 1-3 virkedager etter at innbetaling fra kjøper er mottatt Needbox.

 2. Selger må oppgi fullt navn, adresse og mobilnummer, samt norsk kontonummer eller en PayPal konto.

 3. Selger belastes for eventuelle transaksjonskostnader for utbetalingen.

 4. Dersom salget er 100 % donasjon, er hele beløpet forbeholdt donasjonsmottakeren.

 5. Når handelen er avsluttet kan ikke beløpet refunderes.

 

Donasjon

 • Needbox har inngått avtale med samtlige donasjonsmottakere registrert på nettsiden.
 • Utgangspunktet er at vi kun tillater donasjonsmottakere som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Det kan allikevel forekomme unntak, som i all hovedsak gjelder anerkjente og veletablerte organisasjoner. Alle organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen er markert med dette.
 • 85 % av innsamlede midler utbetales direkte til formålet. Utbetalinger skjer en gang per måned. Øvrige 15 % er forbeholdt Needbox for å dekke drift, markedsaktiviteter og utvikling.

 

Auksjon

 • Selger kan velge å auksjonere ut en vare, gitt at donasjonsandelen er 100 %.
 • Det følger ingen ekstra gebyrer for å sette opp en auksjon, eller å selge gjennom en auksjon.
 • Alle som selger gjennom en auskjon må donere til et veldedig formål valg av selger. 
 • En auksjon kan kun etableres dersom donasjonen er 100 %. Er donasjonsprosenten under 100 %, vil ikke systemet akseptere auksjon som et valg.
 • Alle bud er forpliktende.
 • Alle auksjoner er tidsstyrte, og avsluttes automatisk når tiden er ute.
 • Selger er forpliktet til å akseptere siste bud når tiden er utløpt.
 • Vinner av en auksjon er siste budet som står etter tidsfristen er utløpt.
 • Alle budgivere, og selger, i en hver auksjon, vil motta varslinger ved nye bud i den pågående auksjonen. Budgivere og selger vil motta varsling når auksjonen nærmer seg slutten, og når auksjonen er avsluttet.
 • Auksjonsvinner og selger blir umiddelbart varslet via epost så snart auksjonen er avsluttet.
 • Auksjonsvinner skal innbetale innen 3 virkedager etter auksjonen er avsluttet.
 • Beløpet skal innbetales elektronisk gjennom Needbox betalingsløsning.
 • Beløpet blir initielt kun reservert på kjøpers kreditt- /debetkort.
 • Kjøpet avsluttes automatisk 10 dager etter at vinnerbudet ble registrert. Kortreservasjonen blir dermed automatisk effektuert, og donasjonsbeløpet innbetales til det respektive formålet.
 • Kjøper vil motta en påminnelse 3 dager før 10 dagers perioden utløper. Dersom varen ikke er mottatt eller ikke er som beskrevet, må kjøper levere en klage innen 10 dagers perioden utløper slik at betalingen fryses til saken er oppklart.
 • Alle klagesaker skal sendes til klage@needbox.com innen 10 dager etter vinnerbudet ble registrert.
 • Dersom en klage mottas etter at en betaling er effektuert, skal klagen eller tvisten løses mellom partene.

 

Ansvarsroller

 • Needbox er en uavhengig plattform og tjeneste.
 • Needbox opptrer kun som en mellommann gjeldende å sikre betaling mellom kjøper og selger, og selger og donasjonsmottaker.
 • Alle transaksjoner gjøres elektronisk via vår online betalingsløsning. Betalingsløsningen er levert av Braintree Payment Solution.
 • Nettsidene til Needbox er SSL sertifisert, hvilket sikrer all data, kortopplysninger og personopplysninger på nettsiden. Dette vises i URL ved at det står https:// og ikke kun http://.
 • Kjøper og selger godtar og aksepterer automatisk brukervilkårene ved registrering og innlogging på nettsiden til Needbox.
 • Needbox opptrer som nøytral part og har ingen ansvarsrolle i dialog og avtaler mellom kjøper og selger.
 • Kjøper og selger er selv ansvarlige for å følge retningslinjer og vilkår for betalingsløsningen og vilkår for Needbox Sikker Betaling og forfallsdatoer og forfallstider og må selv ta konsekvens dersom vilkår og retningslinjer ikke er overholdt.

 

Opphavsrett på tekst og bilder

Det kan forekomme at NEEDBOX benytter bilder og innhold fra annonser i kommunikasjon og markedsføring. Vær derfor oppmerksom på dette i forhold til hva som publiseres på nettsiden. Legger du inn bilder med gjenkjennbare personer, må du være sikker på at vedkommende også har akseptert disse vilkårene.

Bruker du andres tekst eller bilder må du innhente samtykke hos dem som har opphavsretten.

Legg aldri ut annonser for andre, og be ikke andre legge ut annonser for deg.

 

Varer vi ikke tillater på Needbox

 • Varer eller dyr som det ikke er lov å selge, markedsføre, eie eller bruke i Norge.
 • Lotterier.
 • Rabattkort, bonuskort, invites eller klubbmedlemskap.
 • Generelle annonser for loppemarked, garasjesalg eller henvisning til utslagssteder utenfor Needbox.
 • Nettverkssalg eller pyramidespill.
 • Valuta.
 • Annonser som kan oppfattes som støtende, for eksempel salg av pornografi og erotiske leketøy.
 • Utstyr som ofte brukes i ulovlig virksomhet.
 • Piratkopier – slik varehandel er med på å holde liv i kriminelle nettverk.
 • Tyvgods.

 

Regler for dyr, antikviteter og billetter

Dette må du passe på:

 • Kopier av antikviteter eller samlerobjekter må være utvetydig merket.
 • Mattilsynet (www.mattilsynet.no) har en oversikt over anbefalt minstealder for en rekke dyr og vi stopper annonser der det ikke tydelig fremgår at disse anbefalingene vil bli overholdt.
 • Salg av hunder importert fra andre land tillates ikke.
 • I henhold til den såkalte «svartebørsloven» er det ikke lov å omsette billetter til høyere enn pålydende pris. Pakker med eks. hotell, middag og konsert må inneholde prisinformasjon for de enkelte komponentene.

 

Tiltak dersom vilkår ikke overholdes

Needbox forbeholder seg retten til å kontrollere alle annonser, og stoppe de som ikke overholder vilkårene. Dette gjelder også annonser som allerede er publisert.

Needbox kan ekskludere annonsører som trosser vilkårene. Dette gjelder også ved gjentatte klager på brudd på kjøpsloven, ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd.

 

Personvern

 • Needbox benytter «cookies» for å overvåke nettleser preferanser. Ved å akseptere brukervilkårene til Needbox tillater bruk av «cookies», hvor informasjon vil kunne bli lagret av oss eller en tredjepart.
 • Nettsiden er SSL sertifisert. SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/nettsted) er kryptert. Dette gjøres for at andre skal ikke skal kunne snappe opp og lese dataene som sendes mellom brukermaskinen og tjenermaskinen, gjennom å sette opp lytteposter eller tappe datalinjene.
 • Verken vi eller tredjepart tilbyr sikkerhet eller garanti for nøyaktighet, tidspunkt, levering, kompetanse, ferdigstilling, kvalitet eller tilpasning av informasjon eller material funnet eller tilbudt på nettstedet under noe omstendighet. Du vedtar at slik informasjon og materiale kan inneholde feil eller mangler og at Needbox er fritatt for alt ansvar for slike feil eller mangler.
 • Din bruk av informasjon og materiale på Needbox er fullstendig din egen risiko, hvor vi er fritatt for enhver uoverensstemmelse eller konflikt. Det er ditt fulle ansvar å forsikre deg om at hvert produkt, tjeneste eller informasjon som er tilgjengelig eller leveres på denne nettsiden godkjennes av deg.
 • Denne nettsiden inneholder materiale som er eiet eller lisensiert til oss. Slikt materiale inkluderer, men er ikke begrenset til, design, layout, funksjon, teknologi, programvare, utseende, uttrykk, visning eller grafisk. Reproduksjon eller videreformidling er forbudt i henhold til Copyright notis, hvilket er en del av disse vilkårene.
 • Denne nettside vil kunne inneholde lenker til andre nettsteder. Slike lenker er tilgjengelig med beste intensjoner for å supplere med informasjon til brukers fordel. Dette betyr ikke at vi bevisst fremmer nettstedene, bildene eller informasjonen som presenteres. Vi har intet ansvar for innhold bak slike lenker.
 • Dersom bruker finner støtende eller upassende materiale eller informasjon, bes umiddelbart informere oss på support@needbox.com.
 • Din bruk av nettstedet og enhver uenighet som skulle finne sted som resultat av bruken på nettstedet vil håndteres av den Norske Lov.

 

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR NEEDBOX AS

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger som NEEDBOX behandler, ligger hos ledelsen i NEEDBOX.

Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til Needbox AS på e-post support@Needbox.com.

NEEDBOX erklærer at NEEDBOX vil håndtere registrert personlig informasjon fra Brukerne i henhold til denne personvernerklæringen:

 1. NEEDBOX vil ikke bruke din personlige informasjon til andre formål enn du har gitt ditt samtykke til, og;
 2. NEEDBOX vil svare på dine spørsmål om denne personvernserklæringen, og;
 3. På forespørsel vil NEEDBOX gi deg tilgang til din personlige informasjon, og;
 4. På forespørsel vil NEEDBOX endre din personlige informasjon, og;
 5. På forespørsel vil NEEDBOX slette din personlige informasjon.

NEEDBOX behandler ulike typer personopplysninger på ulik måte og for ulike formål for å kunne tilby deg NEEDBOX sine tjenester. Når du inngår et avtaleforhold med NEEDBOX og godtar denne personvernerklæringen, samtykker du samtidig til at dine personopplysninger blir behandlet av NEEDBOX med samarbeidspartnere. Dette omfatter:

(i) Personopplysninger som er nødvendige for at NEEDBOX med samarbeidspartnere skal kunne tilby våre tjenester.

For å bli bruker av Needbox må du oppgi nærmere angitte opplysninger om deg selv, eller at du logger inn via Facebook og dermed samtykker på innhenting av dine personopplysninger. Opplysningene behandles for at vi skal kunne tilby deg våre tjenester og håndtere ditt kundeforhold generelt og i de enkelte tjenester som avtalt.

Når du benytter våre bestillings – eller betalingssystemer, vil dette registreres. NEEDBOX kan videre registrere når du via telefon eller e-post, gjør henvendelser til våre kunde- og supporttjenester. Opplysninger om alder benyttes blant annet til å tilpasse tjenestene til din alder.

(ii) Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg oversikt

Vi behandler personopplysninger om deg for å kunne gi deg oversikt over de tjenester du til enhver tid benytter. Dette omfatter hvilke type tjenester du benytter, eventuelle anbefalinger du gir eller mottar av dine venner og hvor ofte du benytter våre ulike tjenester. Disse opplysningene registreres for at både du selv du og vi skal kunne ha oversikt over de tjenester du benytter.

(iii) Personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne forbedre våre produkter og tjenester og tilpasse kommunikasjonen til deg og dine venner.

Vi ønsker å tilpasse vår kommunikasjon med deg slik at du til enhver tid får tilgang til og tilbud om tjenester som passer mest mulig for deg. Vi lagrer og analyserer derfor opplysninger om hvilke tjenester du benytter, hvor ofte du benytter dem, dine anbefalinger og hvor ofte og med hvem du kommuniserer med om våre tjenester. I den forbindelse vil alle de kommunikasjonsformene du har lagt inn i vår database være relevante, dvs. både kommunikasjonsløsninger fra våre samarbeidspartnere (som Facebook, Twitter og lignende), samt NEEDBOXs egne kommunikasjonstjenester.

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, hvilke tjenester du bruker, trafikkopplysninger og andre personopplysninger du har oppgitt ved bruk av tjenestene. Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte Bruker og som underlag når vi videreutvikler Needbox eller utvikler forbedrede tjenester.

NEEDBOX henter og benytter de opplysningene som er listet i avsnittet over i forbindelse med personprofiler. Dersom vi vil bruke andre opplysninger eller opplysninger fra andre kilder, vil vi informere deg nærmere om dette.

 

Ved å godta denne personvernerklæringen samtykker du i at de personopplysninger vi har som gjelder deg gjøres tilgjengelig for andre selskaper innenfor NEEDBOX-konsernet, samt for de parter som NEEDBOX til enhver tid har et avtaleforhold med tilknyttet Needbox. Disse partene plikter å håndheve de samme strenge regler knyttet til behandling av personopplysninger, samt at de plikter å operere i overensstemmelse med de samme regler og betingelser for bruk, som er beskrevet her. Du samtykker også i at de parter vi har et avtaleforhold til kan sende personopplysninger om deg til oss. Dette gjør vi for at du skal få et så relevant tilbud som mulig.

NEEDBOX vil i tillegg kunne dele generell informasjon om sine kunder med relevante samarbeidspartnere som NEEDBOX jobber med. Denne informasjonen vil kun inneholde anonymisert og oppsummert informasjon om demografi, geografi og bruk av lignende tjenester hos oss. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å gi opplysninger om bruk av tredjeparts tjenester slik at vi, sammen med våre partnere, kan tilby et mer relevant tilbud til våre kunder.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller NEEDBOX blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Needbox benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. De lagrer visse opplysninger på datamaskinen din og gjør det mulig for NEEDBOX å tilpasse nettsidene eller Needbox til dine behov, eller gjør det enklere for deg å bruke tilbudte tjenester. Informasjonskapsler gjør at dine kjøp og preferanser kan bli lagret mens du er inne på et nettsted, og er en industristandard som anvendes på svært mange sider på Internett.

NEEDBOX har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge. Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette og vil bli slettet når du er utmeldt som registrert Bruker.

Ved å logge deg inn på din brukerkonto har du anledning til å endre og oppdatere dine egne personopplysninger. Du har til enhver tid rett til innsyn i de personopplysninger som NEEDBOX har registrert om deg. I tillegg til at du selv kan endre og oppdatere dine opplysninger selv, kan du ta kontakt med NEEDBOX for å kreve at NEEDBOX retter mangelfulle personopplysninger om deg.

 

Hvordan virker det

På Needbox kan du selge det du ikke lenger trenger, og samtidig donere en andel av salget til et veldedig formål valgt av deg. Minste donasjon er kr 25 eller 5 % av salgsbeløpet.

Når du legger ut noe til salgs, plasseres annonsen direkte i donasjonsbutikken til organisasjonen du har valgt å støtte. Dette er stor fordel for deg, da organisasjonen gjerne profilerer butikken sin til sine øvrige medlemmer og følgere. Annonsen din plasseres samtidig på Torget, og på din egen profilside.

 

Needbox Sikker Betaling

Når kjøper utfører en bestilling, reserveres beløpet i betalingskortet frem til handelen er gjennomført og godkjent av kjøper. Når kjøpet er avsluttet/godkjent, effektueres betalingen.

Needbox Sikker Betaling benyttes automatisk i alle kjøp mellom privatpersoner. Alle kjøp utføres med debet- eller kredittkort (VISA/Mastercard). For ytterliger informasjon se Needbox brukervilkår.

 

Hvordan kjøpe

Å kjøpe fungerer omtrent som i en vanlig nettbutikk, hvor du må utføre en bestilling/kjøp online for å sikre deg varen.

 • Du kan legge inn en åpen kommentar til selger på annonsesiden, eller du kan sende en direktemelding til selger om det er ting du lurer på før du eventuelt ønsker å bestille.

 • Ved bestilling, så reserveres donasjonsbeløpet på ditt VISA/Mastercard.

 • Selger må bekrefte bestillingen innen en tidsfrist på 48t. Dersom du ikke har mottatt bekreftelse innen tidsfristen, kanselleres bestillingen automatisk, hvor reservasjonen oppheves og du får refundert beløpet.

 • Når bestilling er bekreftet av selger, avtaler dere levering, henting eller sending i meldingssenteret.

 • Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at bestillingen er bekreftet av selger, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale).

 • Du vil motta en påminnelse når det er 3 dager til 10 dagers perioden utløper.
 • Du vil motta kvittering når handelen er avsluttet.

 

Se brukervilkår for ytterligere detaljer.

 

Hvordan selge/donere

 • Du legger ut annonsen via web eller mobil, hvor du må velge en donasjonsmottaker og donasjonsprosent. Minste donasjon er kr 25 eller 5 % av salgsbeløpet.

 • Når du mottar en bestilling må du bekrefte bestillingen innen en tidsfrist på 48t. Dersom du ikke overholder tidsfristen, kanselleres bestillingen automatisk.

 • Når du har bekreftet en bestilling, avtaler du levering, henting eller sending med kjøper. 

 • Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at bestillingen er bekreftet av deg, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale). 

 • Dersom du har bestemt å beholde en andel av salget selv, vil dette beløpet utbetales deg i løpet av 1-3 dager etter at innbetaling fra kjøper er registrert.

 

Se brukervilkår for ytterligere detaljer.

 

SalgsTIPS

 1. Husk alltid å dele din annonse på Facebook. Da vil du inspirere venner og kjente til å gjøre det samme, nemlig å støtte en god sak og de som virkelig trenger det. I tillegg vil enda flere se annonsen din.

 2. Del også annonsen i lokale Facebook grupper. Her er det mange potensielle kjøpere, samt at det gir en viss trygghet å kjøpe av noen i nærmiljøet. For å finne slike grupper, søker du enkelt i søkefeltet på Facebook. Du kan for eksempel søke "kjøp salg Fredrikstad" for å finne grupper i Fredrikstad. Samme kan gjøres for alle byer eller tettsteder i Norge.

 

Auksjon

 • Auksjon er kun mulig så lenge donasjonen er 100 %.

 • Selger setter et minstebeløp.

 • Selger bestemmer auksjonstiden.

 • Minstebud er kr 25 over siste bud eller minstebeløpet. Budet er bindende.

 • Auksjonsvinneren er siste budgiver når tiden er ute.

 • Vinneren får en epost med bekreftelse på kjøpet + betalingsknapp/lenke, og har da 3 dager på å innbetale beløpet.

 • Innbetaling gjøres via vår online betalingsløsning, med VISA/Mastercard.

 • Når innbetalt, henvises kjøper direkte til en dialogside i Needbox, hvor partene blir enige om leveranse, tidspunkt eller andre detaljer.

 • Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at vinnerbudet ble registrert, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale). 

 

Se brukervilkår for ytterligere detaljer.

 

Kansellering som kjøper

 • Som kjøper kan du kansellere etter du har utført en bestilling. Kanselleringen må skje innen 48t, eller før selger har bekreftet bestillingen din.

 • Dersom selger har bekreftet bestillingen og du allikevel ønsker å kansellere, må dette diskuteres og avtales med selger. Du som kjøper må da sende en epost til support@needbox.com hvor tittel er ”KANSELLERING”, med en kort beskrivelse at du ønsker å kansellere. Support vil sjekke dialogen om partene er enige, og deretter nullstille bestillingen om alt er ok. 

 • Varekjøp avsluttes automatisk 10 dager etter selger har bekreftet bestillingen. Ved kansellering/klage etter utløpt tidsperiode, kan ikke donasjonsbeløpet refunderes. Det er dermed viktig at varen er mottatt innen perioden, slik at donasjonsbeløpet ikke blir effektuert før en eventuell kansellering/klage. Dersom en vare sendes må du sørge for enighet med selger at det følger med et trackingnummer, slik at du kan overvåke sendingen. Dersom klage (om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller etter annen avtale med selger), må denne sendes til klage@needbox.com innen 10 dagers perioden utløper.

 • Du vil motta en påminnelse 3 dager før 10 dagers perioden utløper. 
 • Dersom klage etter 10 dagers perioden har utløpt (etter at donasjonsbetaling er effektuert), skal dette løses mellom kjøper og selger. Needbox kan ikke refundere betalinger etter en handel er avsluttet og betaling effektuert.

  

Se brukervilkår for ytterligere detaljer.

 

Kansellering som selger

 • Dersom du ønsker å kansellere en bekreftet bestilling, må dette diskuteres og avtales med kjøper. Dersom kjøper samtykker, må du sende en epost til support@needbox.com hvor tittel er ”KANSELLERING”, med en kort beskrivelse at du som selger ønsker å kansellere. Support vil sjekke dialogen om partene er enige, og deretter nullstille bestillingen om alt er ok.

 • Dersom kjøper ønsker å kansellere en bestilling etter du har bekreftet bestillingen, avtales dette med kjøper. Anbefaler alltid å være imøtekommen i slike tilfeller.

 • Varekjøp avsluttes automatisk 10 dager etter du har bekreftet bestillingen. 

 • Dersom det oppstår tvist mellom kjøper og selger, skal dette løses partene imellom. Needbox eller donasjonsmottaker eller annen tredjepart kan ikke stilles til ansvar eller involveres i direkte eller indirekte, hendelser og uoverensstemmelser mellom kjøper og selger.

 

Se brukervilkår for ytterligere detaljer.

 

Donasjon

 • Needbox har inngått avtale med samtlige donasjonsmottakere registrert på nettsiden.

 • Needbox kan tillate å registrere donasjonsmottakere som ikke nødvendigvis er godkjent av Innsamlingskontrollen. Organisasjoner som ikke er godkjent av Innsamlingskontrollen, blir nøye vurdert før en eventuell godkjenning. Alle organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen er markert med dette.

 • 85 % av innsamlede midler utbetales direkte til formålet. Øvrige 15 % er forbeholdt Needbox for å dekke drift, markedsaktiviteter og utvikling.

 

Se også: FAQ

Kontakt oss

FAQ

Hva er Needbox?

Med Needbox kan du donerer penger til veldedige formål ved å selge ting du ikke lenger bruker.

Minste donasjon er kr 25 eller 5 % av salgsbeløpet.

 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Du må registrere deg for å selge og for å kjøpe, og det er helt gratis. Dette kan du enkelt gjøre her: Registrer deg

 

Finnes det en Needbox App for Android eller iPhone?

Ikke enda, men du kan fint benytte Needbox på mobil eller nettbrett. Benytt gjerne mobil til å legge ut annonser, da kan du ta bilder direkte…det er superenkelt!

 

Hvordan bestiller jeg en vare?

Før du bestiller, kan det være lurt å sende en melding til selger, slik at du er sikker på at varen kan leveres når du ønsker, eventuelt andre ting du lurer på. Dette kan enten gjøres i kommentarfeltet som du finner under beskrivelsen på annonsesiden, eller du kan sende en privatmelding ved å klikke på knappen "Send melding" som du finner ved bilde og navnet til selger (høyre side av annonsen).

Klikk på knappen ”KJØP OG STØTT”, og gå videre til betaling. Når betaling er utført (kun reservasjon på ditt kort) kommer du automatisk til meldingssenteret hvor det ligger en bekreftelse. Her kan du for øvrig sende private meldinger til selger.

Du vil motta en ny melding fra selger så snart bestillingen er bekreftet. Da avtaler du henting, levering eller sending. 

Selger må bekrefte bestillingen innen 48t. Dersom ikke, vil bestillingen automatisk kanselleres. Din kortreservasjon vil dermed oppheves og beløpet refunderes til deg.

 

Hva er Needbox Sikker Betaling?

Når kjøper utfører en bestilling, reserveres beløpet i betalingskortet frem til handelen er gjennomført og godkjent av kjøper. Når kjøpet er avsluttet/godkjent, effektueres betalingen.

Needbox Sikker Betaling benyttes automatisk i alle kjøp mellom privatpersoner. Alle kjøp utføres med debet- eller kredittkort (VISA/Mastercard). For ytterliger informasjon se Needbox brukervilkår.

 

Hvordan legger jeg inn bud på en auksjon?

Enkelt. Klikk på knappen ”Gi bud”, deretter aksepter vilkårene, og skriv inn beløpet du ønsker å by. Minstebud er kr 25 over siste bud eller utropspris (minste salgspris).

Alle som har lagt inn bud, blir automatisk varslet om høyere bud registreres. Alle bud er bindende og forpliktende.

Auksjonen er tidsstyrt, hvor siste bud kåres som vinner når tiden er ute. Se brukervilkår eller Hvordan det virker

 

Ooops! Jeg utførte en feilbestilling. Hva gjør jeg?

Ingen problem. Du kan enkelt avbryte kjøpet, men det må skje før selger bekrefter bestillingen. Har du gjort en feilbestilling, så bør du kansellere så raskt som mulig (klikk på lenken KANSELLER).

Når du har utført en bestilling, dirigeres du automatisk til meldingssenteret. Her vil du se bekreftelse på bestillingen, samt en lenke ”Kanseller”. Klikk på lenken og kjøpet kanselleres umiddelbart. Beløpsreservasjonen vil dermed oppheves innen 24t, hvor beløpet refunderes.

 

Varen er ikke slik som beskrevet. Hva gjør jeg?

Dersom varen har feil eller mangler eller avviker betydelig fra beskrivelsen, må du umiddelbart forsøke løse dette med selger innen 10 dager etter bestilling ble bekreftet. Dersom dette ikke er løst innen 10 dagers perioden må du registrere en klagesak før perioden utløper. Alle klager må sendes til klage@needbox.com. 

Når klagen er mottatt, fryses betalingsprosessen frem til klagesaken er løst mellom kjøper og selger.

Dersom en klage er mottatt etter 10 dagers perioden, og betalingen er effektuert, kan ikke betalingen refunderes. Saken må løses mellom kjøper og selger, hvor en eventuell erstatning eller kompensasjon kan fremmes.

Ta kontakt med Forbrukerrådet for videre bistand.

 

Min bestilling ble kansellert. Når vil reservasjonen på mitt kort oppheves?

Dersom kanselleringen ble gjort før selger bekreftet bestillingen, oppheves kortreservasjonen innen 24t (gjelder kun på virkedager), og beløpet refunderes umiddelbart.

 

Hva gjør jeg når jeg har mottatt varen?

Sørg for at du mottar varen innen 10 dagersfristen. Dersom ikke mottatt, send umiddelbart en melding på klage@needbox.com, slik at betalingsprosessen fryses til du har mottatt varen.

Sjekk varen og påse at alt er slik som beskrevet eller avtalt med selger. Dersom alt er ok, må du gi beskjed til klage@needbox.com slik at betalingen effektueres.

 

Hvordan kan jeg oppnå raskere salg?

Spre annonsen din i sosiale medier, inviter venner og kjente til å ”like” annonsen, kommentere annonsen og ikke minst dele videre.

Bilder og god beskrivelse er alltid en stor fordel. Vurder også pris, og ikke minst donasjonsprosenten. Jo høyere donasjon, dess mer imponerer du.

 

Er det gratis å selge på Needbox?

Ja, det er helt gratis å selge eller annonsere på Needbox, men alle selgere må donere en andel av salget til et ideelt formål valg av selger. Minstedonasjon er kr 25 eller 5 % av salgsbeløpet.

 

Hva kan jeg selge på Needbox?

Du kan selge det aller meste på Needbox så lenge du følger retningslinjene og brukervilkårene.

 

Jeg har akkurat mottatt en bestilling. Hva gjør jeg?

Viktig å bekrefte bestillingen så raskt som mulig. Dersom du ikke har bekreftet innen 48t, vil bestillingen automatisk kanselleres.

Når du har bekreftet bestillingen, avtaler du henting, levering eller sending med kjøper. 

Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter bestillingen ble bekreftet, så lenge det ikke er mottatt en klage (f eks; ikke mottatt varen eller varen er ikke som beskrevet eller i henhold til avtale).

Dersom du har bestemt å beholde en andel av salget selv, vil dette beløpet utbetales 1-3 virkedager etter at innbetaling fra kjøper er registrert.

Viktig å alltid levere nøyaktig som avtalt og beskrevet, slik at det ikke oppstår klage fra kjøper. Dersom en klage er mottatt, fryses betalingsprosessen frem til kjøper og selger har kommet til enighet.

 

Hvordan får jeg betalt?

Du kan velge å få utbetalingen til din norske bankkonto eller din PayPal konto, se også Needbox Sikker Betaling.

For at utbetaling kan utføres, må du oppgi fornavn, etternavn, mobilnummer og kontonummer/PayPal.

Utbetaling skjer i løpet av 1-3 virkedager etter at handelen er avsluttet og innbetaling fra kjøper er registrert.

 

Hvordan kan jeg klage på en leveranse?

Dersom varen har feil eller mangler eller avviker betydelig fra beskrivelsen, må du umiddelbart forsøke løse dette med selger innen 10 dager etter bestilling ble bekreftet. Dersom dette ikke er løst innen 10 dagers perioden må du registrere en klagesak før perioden utløper. Alle klager må sendes til klage@needbox.com. 

Når klagen er mottatt, fryses betalingsprosessen frem til klagesaken er løst mellom kjøper og selger.

Dersom en klage er mottatt etter 10 dagers perioden, og betalingen er effektuert, kan ikke betalingen refunderes. Saken må løses mellom kjøper og selger, hvor en eventuell erstatning eller kompensasjon kan fremmes.

Ta kontakt med Forbrukerrådet for videre bistand. 

 

Hva gjør jeg dersom noen spør om å gjøre handelen utenfor Needbox?

Det er ikke under noen som helst omstendighet akseptabelt å utføre en handel offline og utenfor Needbox`s plattform. Dersom en av partene skulle foreslå å utføre en handel utenfor Needbox ber vi dette rapporteres umiddelbart til support@needbox.com.

 

Hvordan kan jeg rapportere en upassende annonse, kommentar eller bruker?

Dersom en bruker, annonse, kommentar, bilder, video eller lenker til eksterne nettsteder eller annet materiale av støtende karakter, bes dette rapporteres til support@needbox.com umiddelbart.

 

FOR ORGANISASJONER:

Kan alle veldedige organisasjoner og foreninger registrere seg i Needbox?

Alle organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen (IK) blir automatisk godkjent av Needbox. Dersom din organisasjon ikke er godkjent av IK, vil en registrering alltid bli vurdert før en eventuell godkjennelse. 

Organisasjoner som er godkjent av IK, er markert med dette.

 

Koster det noe å registrere en organisasjon?

Nei, det koster ingenting å registrere en organisasjon. 

 

Hvordan søker jeg om registrering i Needbox?

Klikk på lenken REGISTRERING AV ORGANISASJON. Du finner også lenke til registrering i footer på nettsiden.

 

Se også: Hvordan virker det? eller Brukervilkår

Teamet

Teamet består av dedikerte personer som brenner for å kunne bidra til de som virkelig trenger det. Vårt mål er å gjøre innsamling mer spennende, sosialt, effektivt og nyttig for alle parter.


Picture?width=250&height=250

Jonas Ulveseth

Co-founder

Picture?width=250&height=250

Espen Hafell

Co-founder

Picture?width=250&height=250

Jan Hafell

Co-founder

Grid_fisk

Christian Karlsen

Contributor

Grid_eivind-portrait

Eivind Skjellum

Web design

Presse

Her følger siste nyheter, artikler og omtaler av Needbox

 

03.11.2014

ABC Nyheter - Veldedighetstorg på nett

03.11.2014

Innsamlingskontrollen - Needbox ønsker seg seriøse innsamlere

31.10.2014

Innsamlingsrådet - Needbox er lansert

28.10.2014

Bistandsaktuelt - Garasjesalg på nett for den gode sak

28.10.2014

Caritas - Doner ting og tjenester for å hjelpe andre!

23.10.2014

Finansavisen - Angriper Finn.no med veldedighet (Papirutgave)

23.10.2014

Teknofil.no - Selg noe på nettet og gi pengene til de trengende

23.10.2014

Right To Play - Donere bort vesken du ikke bruker

23.10.2014

Regnskogfondet - Spennende samarbeid

 

 

Betaling

Needbox Sikker Betaling

Når kjøper utfører en bestilling, reserveres beløpet i betalingskortet frem til handelen er gjennomført og godkjent av kjøper. Når kjøpet er avsluttet/godkjent, effektueres betalingen.

Needbox Sikker Betaling benyttes automatisk i alle kjøp mellom privatpersoner. Alle kjøp utføres med debet- eller kredittkort (VISA/Mastercard). For ytterliger informasjon se Needbox brukervilkår.

 

Betalingsprosessen:

 1. Kjøper utfører en bestilling.

 2. Selger må bekrefte bestillingen innen 48 timer. Dersom bekreftelsen uteblir, kanselleres automatisk bestillingen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.

 3. Når bestilling er bekreftet av selger, vil kjøper motta en melding/bekreftelse i Needbox meldingssenter og på epost.

 4. Kjøper og selger avtaler levering, henting eller sending gjennom Needbox meldingssenter.

 5. Handelen avsluttes automatisk 10 dager etter at bestillingen er bekreftet av selger, om ikke det er registrert en klage (f eks om varen ikke er mottatt eller ikke som beskrevet eller i henhold til avtale).

 6. Kjøper vil motta en påminnelse 3 dager før 10 dagers perioden utløper.

 7. Dersom det er registrert en klage innen 10 dagers perioden, fryses betalingen frem til klagesaken er løst mellom partene.

 8. Alle klagesaker skal sendes til klage@needbox.com innen 10 dager etter at bestillingen er bekreftet.

 9. Dersom selger ikke svarer på klagesaken innen 5 virkedager, kanselleres handelen, og kortreservasjonen opphører slik at beløpet refunderes kjøper.

 10. Når handelen er avsluttet, får begge parter varsling om dette, inkludert kvittering for handelen.

 11. Når en handel er avsluttet, og betaling utført, kan ikke betalingen refunderes.

 12. Needbox er nøytral i enhver klagesak mellom kjøper og selger, slik at en eventuell tvist må løses partene imellom.

 

Hva skjer når handelen er avsluttet?

 1. Dersom salget ikke er 100 % donasjonsrettet, vil andelen til selger utbetales innen 1-3 virkedager etter at innbetaling fra kjøper er mottatt Needbox.

 2. Selger må oppgi fullt navn, adresse og mobilnummer, samt norsk kontonummer eller en PayPal konto.

 3. Selger belastes for eventuelle transaksjonskostnader for utbetalingen.

 4. Dersom salget er 100 % donasjon, er hele beløpet forbeholdt donasjonsmottakeren.

 5. Når handelen er avsluttet kan ikke beløpet refunderes.

 

Se også: Hvordan virker det?  -  FAQ  -  Brukervilkår