Selg ting og gi til et godt formål
Used_stuff
Selg noe du ikke lenger bruker
Giveaway_hand
Gi fra 5 - 100% av inntekten til et veldedig formål valgt av deg.

Se hva dine ting kan gjøre for andreSELG NOE IDAG

TORGET

Se hvilket arbeid du kan støtte

  • Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder.

  • Kjøp & støtt oss
  • Utviklingsfondet støtter fattige mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Gjennom våre selvhjelpsprosjekter får familiene mer mat og økte inntekter. Hvert år endrer vi 500 000 liv.

  • Kjøp & støtt oss
  • Kolibri – Children At Risk Foundation driver arbeid blant barn og unge i faresonen i favelaområder (slum) i São Paulo, Brasil. Dette er svært belastede områder, både hva gjelder gatebarn, fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

  • Kjøp & støtt oss
  • Barnerettigheter, kvinner og likestilling, og rus som utviklingshinder er FORUTs programområder. FORUT samarbeider med gode organisasjoner i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia.

  • Kjøp & støtt oss
  • Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.

  • Kjøp & støtt oss
  • Vårt utgangspunkt er grasrota. De som står nærmest utfordringene vet best hvordan de kan håndteres. Vi gir mennesker i fattigdom muligheten til å endre sin egen og sin families livssituasjon. Som medlem av et av verdens største humanitære nettverk når vi ut til selv de minste lokalsamfunn, i tillegg til at vi arbeider med regionalt og internasjonalt påvirkningsarbeid.

  • Kjøp & støtt oss
  • Dyrevernalliansen skaper en fremtid uten dyremishandling. Vi prioriterer dyr i intensivt landbruk, pelsdyroppdrett og dyreforsøk. Grunnen er at det er her vi finner mest omfattende lidelser hos høyest antall dyr.

  • Kjøp & støtt oss
  • Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding. Hjelp oss å utdanne minehunder. Minehunder gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. En trent minehund kan i snitt finne miner 20 ganger raskere enn et menneske som gjør søk med metalldetektor.

  • Kjøp & støtt oss
  • Målet med Stiftelsen Sykehusbarn er å bidra til å skape lyspunkter og glede for syke barn, med enkle midler som klovner, lek og moro. Det er ofte ikke så mye som skal til.

  • Kjøp & støtt oss
  • Regnskogfondet støtter jungelskoler for å stanse hogst av regnskog!

  • Kjøp & støtt oss
  • Vårt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner. Dette vil vi gjøre ved å informere befolkningen om organdonasjon med det formålet at flest mulig tar et standpunkt og sier JA. Hvert JA kan redde syv liv.

  • Kjøp & støtt oss
  • Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker i byen som sliter med livene sine. På våre kafeer over hele landet serverer vi over 100.000 middager i året. Middagene gir viktig næring, men også et fellesskap som for mange er livsviktig.

  • Kjøp & støtt oss
  • Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

  • Kjøp & støtt oss
  • Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

  • Kjøp & støtt oss
  • «Human-Etisk Forbund engasjerer seg i internasjonalt arbeid for å fremme menneskerettigheter der krenkelser skjer på basis av undertrykkende livssynstradisjoner eller kulturelle fordommer.»

  • Kjøp & støtt oss
  • Vi arbeider i 50 land for å oppfylle barns rett til helsetjenester, skolegang, å få beskyttelse mot vold og overgrep, og til å delta i beslutninger som påvirker deres liv.

  • Kjøp & støtt oss
  • Karanba er et sosialprosjekt I Rio de Janeiro som inkluderer mer enn 1000 upriviligerte gutter og jenter. Med fotball som virkemiddel tilbyr Karanba muligheter for sine deltakere, uavhengig av rase, kjønn opphav, tro eller seksuell orientering.

  • Kjøp & støtt oss
  • Vi er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 113 000 medlemmer og 20 000 frivillige. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler og gaver.

  • Kjøp & støtt oss
  • Prosjekt Haitis mål er å bidra til en bedre fremtid for menneskene som er tilknyttet våre prosjekter, og for Haiti som nasjon. Vi tror at den beste måten å gjøre dette på er å gi folk kunnskap og virkemidler som setter dem i stand til selv å bedre sin egen livssituasjon. Prosjekt Haiti fokuserer derfor på utdanning, kompetansebygging og verdiskaping.

  • Kjøp & støtt oss

Nyeste fra torget